Sinh trắc vân tay

LIỆU CÓ ĐỦ CƠ SỞ ĐỂ TIN VÀO SINH TRẮC VÂN TAY?

LIỆU CÓ ĐỦ CƠ SỞ ĐỂ TIN VÀO SINH TRẮC VÂN TAY? Nghiên cứu về phân tích dấu vân tay không phải là chuyện mới lạ mà đã có từ hàng trăm năm trước. Bắt đầu từ năm 1926, các nhà khoa học đã sử dụng dấu vân tay để chẩn đoán một số rối …

LIỆU CÓ ĐỦ CƠ SỞ ĐỂ TIN VÀO SINH TRẮC VÂN TAY? Read More »